EkonomiManşetBurdur Milletvekili Göker, süt sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti: “Yemimi almazsan sütünü almam” dayatmasına son verilsin!”

2 sene ago

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın cevaplaması istemiyle süt fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Hayvancılık sektörünün en temel ürünlerinden biri olan süt’te son dönemlerde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Göker, “Bu sorunların en önemlisi, çiğ süte verilen fiyatın maliyetlerin altında belirlenmesi sonucunda süt üreticilerinin karşı karşıya kaldığı mağduriyettir. Ulusal Süt Konseyi son aldığı kararla 1 Şubat – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında çiğ süt için referans fiyatını litre başına 1,53 lira olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, çiğ sütün litre maliyetinin 1 lira 53 kuruşun çok üzerinde olduğu ve çiğ sütün referans fiyatının maliyetleri karşılamaya dahi yetmediği ortadadır” diyerek maliyetlerin yüksekliğinden yakındı.

1 lira 53 kuruşluk fiyatın tavan fiyat olup serbest piyasada çiğ sütün litresinin ortalama 1 lira 20 kuruştan alıcı bulduğu söyleyen Göker, “Üreticimiz bir şekilde sütünü satsa bile bedelini zamanında alamadığı için yine sıkıntıdadır. Eskiden üreticilere 15 günde bir çiğ süt bedeli ödemesi yapılırken günümüzde bazı firmalar ortalama 3 ayda bir ödeme yapmaktadır. Buna ek olarak bazı firmalarsa, “yemimi almazsan sütünü almam” baskısıyla yem almayı adeta zorunlu bir hale getirmişlerdir. Üstelik verilen yemin kalitesi ve içeriği konusunda süt üreticilerinin ciddi endişeleri ve şikâyetleri bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

AKP hükümetlerinin kendi çıkardıkları kanuna dahi uymadığını ve çiftçinin hak ettiği parayı vermediğini de söyleyen Göker, “2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21’inci Maddesine göre, “Tarımsal destekleme programları için Bütçeden ayrılacak kaynak, milli gelirin yüzde birinden az olamaz” denilmesine rağmen aradan geçen 11 yıllık dönemde tarım desteklerinin milli gelirin yüzde 0,5’ini geçmediği görülmektedir” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinde ise durumun tam tersi olduğunu söyleyen ilimiz Milletvekili Mehmet Göker “Avrupa Birliği tarım politikasına bazı yenilikler getirerek, tarım ve kırsal kalkınma destekleri arasındaki bağı güçlendirmiş, doğrudan gelir ödemesi şeklinde uygulamaya koymuştur. Topluluk bütçesinden 2014-2020 dönemini kapsamak üzere doğrudan desteklemeler ve tarımsal desteğe ilişkin diğer harcamalar için 312,7 milyar Euro, kırsal kalkınma destekleri için 95,6 milyar Euro olmak üzere toplamda 408,3 milyar Euro ayrılmış olup, bu miktar Topluluğun toplam bütçesinin yüzde 37,8’ini oluşturmaktadır” diyerek Türk Çiftçisinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

“Ulusal Süt Konseyi’nin yeni dönemde çiğ süte verdiği fiyatı yeterli buluyor musunuz?

Yem fiyatlarındaki artışın, çiğ süt fiyatlarına aynı oranda yansımaması durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tarımsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payının en az yüzde 1 olacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen tarımsal destek miktarının binde 5 seviyesinde kalmasının sebepleri nelerdir?

Avrupa Birliği ülkelerinin tarıma ayırdığı kaynak göz önüne alındığında Türk çiftçisinin yaşadığı bu mağduriyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?”

Kodlama : SadeMedia Interactive