EkonomiManşetÜniversite-MAKÜBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde; MESLEK EĞİTİMİ

9 ay ago

Genç bir nüfus potansiyeline sahip ülkemizde, yetişmiş ara eleman gücü büyük önem taşıyor. İşte bu noktada; Meslek Liseleri, Meslek Yüksekokulları büyük bir işleve, hayati role sahip…

Türkiye’nin o arzuladığı endüstriyel atılımı yapabilmesi için meslek eğitimine, yetişmiş kaliteli ara elemanlara ihtiyacı var…

Burdur’un gururu, yükselen değeri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bünyesindeki Meslek Yüksekokullarına yeniden yapılandırıyor, çağın şartlarına göre güncelliyor, yeniliyor.

MAKÜ bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokullarında sektörün talep ve ihtiyaçları ile iş hayatı tecrübesi ve öğretim elemanlarının bilgi birikimleri bir araya getirilerek modern çağın gerekliliklerini yerine getiren, pratik çözüm üretebilen, sektörün doğrudan ihtiyaç duyduğu meslek yüksekokulu mezunu kalifiye elemanların yetiştirilmesi sağlanıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü bünyesinde her yıl düzenlenen Program Danışma Kurulları toplantıları tüm Meslek Yüksekokullarında gerçekleştirildi. Toplantılarda teknik, sosyal ve sağlık alanlarında mesleki eğitim veren tüm meslek yüksekokullarında alanında uzman öğretim elemanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi ve meslek yüksekokullarındaki mevcut eğitim müfredatı, staj ve iş imkânları masaya yatırıldı.

Sektör paydaşlarının öneri ve katkıları, öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve becerileri birleştirilerek meslek yüksekokullarında verilen eğitimin daha amaca yönelik tasarlanması ve amaca uygun ara elemanlar yetiştirilmesi hedeflenen Program Danışma Kurulu Toplantıları ile meslek yüksekokullarında verilen mesleki eğitimin gelişen teknolojiyle uyum içinde yürütülmesi ve aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte kalifiye elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kodlama : SadeMedia Interactive