https://www.ilan.gov.tr

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır.
– Adayın ilgili alanda tezli yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir.
– İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir.
– Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
– Bu kadrolara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin “15. maddesi hükmü ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.
– Aşağıda belirtilen Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak başvuru dilekçelerinde kadronun ”öncelikli alan” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.