Burdur Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Tarhan, “Burdur Jeoloji Mühendisleri Odası olarak sularımız sonsuz ve sorunsuz değildir diyerek hayatın temel gereksinimlerinden biri olan suyu ister insani tüketim ister tarımsal ister sanayi tesislerinde olsun kullanırken bugünlerimizi ileride aramamak için kullanma şekil ve yöntemlerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Su kaynaklarının doğru yönetilmesi ve kullanılması yönündeki öngörü ve önerilerini açıklayan Tarhan’ın açıklaması şöyle:

“Yeraltı suyu akiferleri ve beslenme havzalarında bulunan yerleşim alanları, sanayi tesisleri, tarım ve hayvancılık alanlarında yüzey ve yeraltı sularının kirliliğine neden olan unsurlar önlenmeli, akiferlerin korunmasına yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.

Tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmı sulama amaçlı kullanılmaktadır. Aşırı sulama tuzlanmaya ve çoraklaşmaya neden olmaktadır. Aşırı su kullanımının önlenmesi amacıyla sulama sahalarının jeolojik yapısına uygun sulama sistemleri seçilmelidir.

Denize boşalan yeraltı suları araştırılmalı ve kullanımı sağlanmalıdır.

Atık suları yeniden kullanılabilir hale getirilmelidir. Şehir ve sulama şebekelerindeki su kaçakları önlenmelidir.

Bireylerin ve toplumun sağlıklı, içilebilir, temiz suya koşulsuz ve bedelsiz ulaşımı ve tüketim hakkı ‘yaşam hakkı’ olarak görülerek, suyun ticarileşmesi ve özelleştirilmesi önlenmelidir.

Suyun kullanım ve planlanmasında suyu ticari bir meta olarak gören üretim biçimi yerine toplumsal ihtiyaçların karşılanması odaklı bir anlayış esas alınmalıdır.

   Genel idareler ve  seçilecek yerel yöneticiler; içilebilir su kaynaklarının yönetilmesi ve kirlenmeye karşı korunması, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere uyulması konusunda dikkatli davranmalı ayrıca Meslek Odalarının uyarılarını dikkate almalıdır.

   Atık sularımız, özellikle su kıtlığı çekilen yerlerde yeniden kullanılabilir hale getirilmeli, şehir ve sulama şebekelerinde kaçakların önlenmesine yönelik tedbirler alınmalı, kent içi rekreasyon alanlarında yüzey suyu depolanması işlevi de gören peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır.

    Tatlı su kaynaklarımızın %20 si gibi büyük miktarı sanayi sektöründe kullanılmaktadır. Su kullanımının yaygın olduğu sanayi sektörlerinde ileri teknoloji ve atık su kullanımı yaygınlaştırılarak su tasarrufu sağlanmalıdır.

    Ülkemizde tatlı su kaynaklarının %70 gibi büyük kısmı, salma(vahşi) sulama yöntemleri kullanılarak tarımsal ürünlerin sulanmasında kullanılmaktadır. Bu durum tarımsal üretim alanlarımızda aşırı sulama sebebiyle tuzlanma ve çoraklaşmaya neden olmaktadır. Bunun önlenmesi amacıyla salma sulama yönteminin kullanımı hızla değiştirilmeli, ileri teknoloji yöntemleri veya damlama sulama yöntemleri kullanılarak az su ile yüksek verim yöntemlerine geçilmeli.     

    Arzulanan sonuçlara ulaşılabilmesi için içme, tarımsal ve bahçe sulaması, sanayi tesisler için açılan bireysel kaçak sondajların tümünün kontrol altına alınması gerekir.”