GenelManşetBURDUR İL ÖZEL İDARESİ; “Hizmet çıtasını yükseltiyor”

9 ay ago

Burdur’da il genelinde hizmet üreten, sahada olan kuruluşların başında gelen İl Özel İdaresi, Vali Hasan Şıldak’ın liderliğinde hizmet çıtasını geliştiriyor, kalitesini genişletiyor, çalışma modelini geliştiriyor.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, ilimizdeki Özel İdare çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, Vali Şıldak Özel İdare çalışmalarını ele aldı.

Burdur İl Özel İdaresi kırsal alanda gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Köylerimizin daha yaşanabilir şartlara sahip olması amacıyla özellikle yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama ile köy içi yol ve alan düzenlemeleri kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

İl Özel İdaresinin bu çerçevede insanlarımıza doğrudan hizmet götüren ve köylerimizdeki hayat standartlarını son derece etkileyen çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Hasan Şıldak; “İl Özel İdaresi, devletin köydeki görünen yüzüdür. Köyde yaşayan vatandaşımız devlet kurumu olarak Özel İdare’yi bilir. Yolu yapan, yolun asfaltının yamasını yapan, çamuru ortadan kaldıran, köy içine beton parke taşını döşeyen, içme suyunu temin eden, kanalizasyon hattını oluşturan, sulama çalışmalarını yürüten kurum olarak vatandaşlarımız her zaman Özel İdare ekiplerini köylerinde görmüşlerdir. Adeta köylerimizle Özel İdare bütünleşmiş durumdadır. Bu yönüyle köylerimizde refah seviyesinin yükseltilmesi, köyle şehir arasındaki standart farklılıklarının azaltılması için Özel İdare çalışmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

2018 yılı İl Özel İdaresi çalışmalarının verimli ve tatmin edici düzeyde gerçekleştirildiğini belirten Vali Şıldak; “Özel İdarenin, bu kadar geniş bir coğrafi alanda bu kadar farklı hizmet kollarında faaliyet yürüten bir kurumun çok daha iyi standartlara yükseltilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, bu kapsamda bir yönden bütün çalışmaların planlanması, hazırlık aşaması ve çalışmaların yapılması süreçlerini takip ederken bir yandan da, rasyonel bir işleyiş modeli geliştirmeye çalıştıklarını” ifade etti.

Bundan sonraki dönemde Özel İdarenin vizyon ve misyon sahibi bir anlayışla ve vatandaş odaklı hizmet yaklaşımıyla çok daha planlı, hızlı ve koordineli bir çalışma yöntemi izleyeceğini, köy muhtarlarının taleplerinin alınması, incelenmesi ve değerlendirilmesinde pratik ve sonuç alıcı uygulamalara gidileceğini belirten Vali Şıldak; “bütün bu model aşamalarını adım adım takip ettiğini, amaçlarının kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza güçlü birikime sahip olan Burdur İl Özel İdaresi kadrosuyla en iyi hizmeti sunmak olduğunu” belirtti.

Bütün birimlerle ayrıntılı çalışma planlamaları yaptıklarını ve yeni iş sezonuna yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Vali Şıldak; “2019 yılı Özel İdare hizmetleri bakımından Kaymakamlıklarımız, Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz ve bütün yatırımcı kuruluşlarımızın yakın koordinasyonu, İl Genel Meclisi üyelerimizin yakın işbirliği içinde, köylerimizde kalıcı ve çok daha güzel hizmetlerin gerçekleştirildiği bir yıl olacaktır. Gerek merkezi bütçeden aktarılan ödenekler, gerek İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen KÖYDES ödenekleri ile Hükumetimizin kırsal bölgelerdeki standartları kente yaklaştırma amacı ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Bütün bu çalışmaları yürütürken, vatandaşı önceleyen, güler yüzlü, her türlü talebi önemseyen ve hızlı hizmet üreten bir model oluşturuyoruz. Bunun yansımaları 2019 yılında Özel İdarenin alandaki bütün hizmetlerine yansıyacaktır. Vali olarak bana 7 gün 24 saat ulaşabilen muhtarlarımız ve vatandaşlarımız Özel İdareden de taleplerine en doğru, en hızlı ve en güzel hizmeti alacaklardır” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılı içinde kendi bütçesi ve KÖYDES programı kapsamında; Köy yollarında 118 km sıcak karışım asfaltlama, 30 km sathi kaplama, 37 km yol bakım ve onarımı, 168 km stabilize kaplama, 2.025 km asfalt yama çalışması, 1775 km greyderli bakım ve 10.417 adet trafik işaret levhası montajı çalışması gerçekleştirildi.

 İl Özel İdaresi yol çalışmalarının tamamına yakınını kendine ait makine parkı ve personeliyle sürdürmektedir. Ayrıca Hacılar Şantiyesinde bulunan plent tesisinde sıcak asfalt üretimini de kendi imkânları ile sağlamakta…

 Köylerimizin ortak yaşam alanlarının düzenlenmesi ve köy içi yollarının kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 2018 yılı içinde 126 köyümüze 221.000 m² beton kilitli parke taşı döşendi.

 İçme suyu çalışmaları kapsamında 2018 yılı içinde 48 köyümüzde 146 km uzunluğunda içme suyu hattı, 11 köyümüzde güneş enerjisi paneli yapımı ve 6 köyümüzde sondaj çalışması gerçekleştirildi.

 Sulama projeleri kapsamında 136 km boru döşenerek 19.000 dekar alan sulamaya açılmıştır. Bunun yanı sıra 22 km kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra İl Özel İdaresi tarafından kış döneminde köy yollarında yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülmüştür. Köylerimizin büyük çoğunluğunda da çöp toplama hizmeti verilmekte.

 İl Özel İdaresi yukarıda özetlenen köy altyapı çalışmalarının dışında eğitim, sağlık ve kültür alanları başta olmak üzere çalışma yürüten kuruluşların yatırım faaliyetlerinin projelendirme, ihale, kontrollük ve kabul işlemlerini de gerçekleştirmekte…

Kodlama : SadeMedia Interactive