Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbir kararları aldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vaka ile aynı evde yaşamasına rağmen temaslı olmadığını beyan eden aile bireyleri arasında pozitifleşme oranının yüksek olduğu görülmesi üzerine pozitif vaka ile aynı evde adreste oturan/mernis/beyan adresi aynı olan  herkesin, beyanına bakılmaksızın, temaslı olarak kaydının yapılmasına; aynı adreste oturmayıp pozitif vaka ile temaslı olanların tespitine yönelik filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi.
Burdur Valiliği Basın Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
Tespit edilen vakaların değerlendirilmesi sonucunda; pozitif vaka ile aynı evde yaşamasına rağmen temaslı olmadığını beyan eden aile bireyleri arasında pozitifleşme oranının yüksek olduğu görülmüştür.
Bu nedenle pozitif vaka ile aynı evde adreste oturan/mernis/beyan adresi aynı olan  herkesin, beyanına bakılmaksızın, temaslı olarak kaydının yapılmasına; aynı adreste oturmayıp pozitif vaka ile temaslı olanların tespitine yönelik filyasyon çalışması yapılmasına,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”