Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararları açıkladı.

Burdur Valiliği Basın Bürosu’nun açıkladığı kurul kararlarında düğün yapacak tüm vatandaşları ve sektörü yakından ilgilendiren bir karar da var. Alınan karar doğrultusunda Burdur’da düğünlerde yemek verilmemesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar şöyle; “KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELENİN ETKİN OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ALINAN İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre 09.08.2020 Pazar günü saat 14.00’da Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda ;

1.            Vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerden taziyelerin ve asker uğurlamalarının yapılmaması yönündeki kararların etkin takibine,

2.            Daha önce alınan düğünlerin aynı gün içerisinde kına, yemek gibi etkinliklerin 11.00 ile 23.00 arasında tamamlanması yönündeki kararın yeniden değerlendirilmesi sonucu olarak ;

a.            Saatler düğün sahibi tarafından belirlenmek kaydıyla, düğünlerin 4 saat içinde tamamlanmasına,

b.            Düğün yemeği verilmemesine,

c.            Kurallara uyumun Valilikle belirlenecek olan ekiplerce etkin denetlenmesine,

3.            Milli Eğitim 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki sınıf rehber öğretmenlerinin bugünden başlayarak salı günü mesai bitimine kadar tüm velilerimizi arayarak; Covid-19 ile mücadele ve tedbirlere ilişkin uyarılarda bulunmasına, rehberlik yapılmasına; Okullarımızın açılmasında bir tarih değişikliği olmadığı ve bunun bizim kurallara uymamıza bağlı olduğunun vurgulanmasına;

4.            Tüm Devlet Hastanelerince son 5 yılda düzenlenmiş olan Kronik Hastalık raporlarının taranarak kişilerin listelenmesine, oluşturulan tablonun kısa mesajla bilgilendirilmek üzere Valilik Özel Kaleme ulaştırılmasına;

5.            Aile hekimlerince kendilerine Kayıtlı kronik hastalıklı vatandaşlara telefon ile ulaşarak COVİD açısından bilgilendirilmelerine,

6.            Vefa gruplarının yeniden aktifleştirilmesi amacıyla daha önceden oluşturulan ekip sayısının yarısı kadar ekip oluşturulması amacıyla ilgili kurumlardan personel ve araç görevlendirilmesine,

7.            Burdur Merkezde ikamet eden Ek’ te yer alan pozitif vakaların ikametgâhlarının 10.08.2020 tarihi saat 08.00 dan itibaren karantinaya alınmasına;

8.            Burdur Merkez Kozluca Köyünde (1113 nüfuslu, 60 km² yüzölçümlü ) COVİD 19 pozitif 4 kişi ve 49 vaka temaslısı bulunması nedeniyle Kozluca Köyünde 10.08.2020 tarihi saat 08.00 dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına, köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışların kapatılmasına,

9.            Vakalar ile teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süre ile tam ev karantinasına alınmasına ve bu süreç içerisinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen hususlarda planlamaların yapılmasına, alınan kararlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmasına, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10/08/2020″