GenelBURDUR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

4 sene ago

Burdur dışında yaşayan Burdurluları biraraya getiren Dernekler güç birliği çalışmaları başlattı. Burdurluların oluşturduğu Ankara, İzmir, İstanbul ve Artalya’daki derneklerin güçlerini birleştirmesi hedefleniyor.Bu hedef doğrultusunda ilk somut adım geçtiğimiz hafta sonu şehrimizde atıldı. Geçtiğimiz Cumartesi Günü, Burdur Gönüllüleri Platformu’nca organize edilen Serenler Otel’deki toplantıda, il dışındaki Burdurlular Derneklerinin federasyon, daha sonraki süreçte ise; Konfederasyon çatısı altında toplanması önereliri ele alındı. Burdurlular Derneklerinin güçlerini birleştirerek federasyon çatı altında toplanması çalışmalarının başlatılması kararı alındı.

Burdur Gönüllüleri Platformu sözcüsü Esengül İnalpulat Boyacıoğlu; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da ayrı ayrı faaliyet gösteren Burdurlular Dernekleri’nin, bir federasyon çatısı altında toplanması konusunun, Ankara’da M. Fatih Köse, Mustafa Arslan, Fatih Belen, Ahmet Ali Bilgen, Mehmet Kuzucu, Ramazan Kerim Özkan, Ruhi Başhelvacı, Nuri Levent Özer, İbrahim Sakızcı ve kendisinin bulunduğu bir toplantıda gündeme geldiğini, Ankara’da üzerinde görüşülen Federasyonlaşma konusu’nun, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek ve Mehmet Göker’e de iletildiğini, milletvekillerinin konuyu olumlu bulduklarını aktardı. Esengül İnalpulat Boyacıoğlu “il dışındaki Burdurlular Dernekleri’nin bir çatı altında toplanmasında amaç, doğal, tarihi, kültürel değerlerini gereği gibi kullanamayan ve gelişemeyen Burdur’un gelişebilmesi için, güç oluşturmak, bu güç ve yapı ile il dışındaki Burdur’lu işadamları, bürokratlar ve siyasileri Burdur’un kalkınması için seferber etmektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Vali Hasan Kürklü, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, CHP İl Başkanı Barış Ayten Önceki dönem eski milletvekilleri Ramazan Kerim Özkan, Mustafa Örs, Kent Konseyi Başkanı Nuri Levent Özer, Genel Sekreteri Orhan Akın, Burdur Belediye Meclisi üyesi Burhan Cahit Karakurt, Burdur Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Esengül İnalpulat Boyacıoğlu, Ankara Burdurlular Derneği Başkanı Şükrü Kutluay, İzmir Burdurlular Derneği Başkanı Refik Kaya, Antalya Burdurlular Derneği Başkanı, Celal Hatipoğlu, yönetim kurulu üyesi Hasan Savaş, Burdur Gönüllüleri Platformu üyesi Mehmet Kuzucu katılarak konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

İlk toplantı oldukça verimli geçerken, Derneklerin güç birliği yapma fikri benimsendi.

İl Dışındaki Burdurlular Dernekleri Başkanları söz alıp, derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, hem il dışındaki derneklere hem de kurulacak federasyona Burdur’dan daha fazla destek sağlanması gerektiğini, il dışındaki derneklerin bir çatı altında federasyonlaşması, giderek Konfederasyon yapısının oluşturulması konusuna olumlu baktıklarını, böylesi bir çalışma için yasal süreçlerin araştırılıp uygun şartların oluşturulması görüşlerini ortaya koydular.

Ak Parti ve CHP İl Başkanları partilerinin böylesi bir oluşuma gereken desteği vermeye hazır olduğu söylediler. Kent Konseyi yöneticileri İl dışındaki Burdurlular Dernekleri’nin federasyonlaşması çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını belirttiler. Eski milletvekilleri oluşuma destek vereceklerini belirttiler.

Vali Kürklü desteğini açıkladı

Vali Hasan Kürklü il dışındaki derneklerin federasyonlaşması çalışmalarını olumlu bulduğunu, bu çalışmaya Valilik olarak destek vereceklerini, uygulanması gereken prosedürlerin araştırılacağını dile getirerek ” Yapılacak çalışma bir sivil toplum çalışmasıdır. Dolayısı ile devletten desteğine dayanarak değil, kendi yapısı içinde oluşup geliştirlmesi gereken bir çalışmadır. Sivil toplum örgütleri hem sivil toplum çalışması yapmak amacı ile ortaya çıkıp, sonradan devlet desteği talebinde bulunmaları doğru değildir. Bu konuda yasal prosedürlere dair çalışma yaparız, ancak çalışmanın sivil inisiyatif ve potansiyelle yürütülmesi hedeflenmelidir. Yapılacak çalışma adı üstünde sivil toplum. Vali yapsın, belediye başkanı yapsın. Kaymakam yapsın anlayışından kurtulmak lazım” dedi.

Başkan Ercengiz; Hedefler oluşturulmalı

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz il dışındaki Burdurlular Dernekleri’nin Federasyonlaşma çalışmalarını olumlu bulduğunu ifade ederek, çalışmalara başlarken eldeki potansiyel ve imkanların iyi değerlendirilip, yapılan tesbite orantılı bir çalışmaya girilmesi gerektiğini, yapılacak çalışma için elde nelerin olduğun belirlenerek, var olan imkanlar üzerinden gidilmesi gerektiği görüşünü vurgulayara, sonradan zor durumda kalınmaması için, oluşturulacak bir komisyonun bu ön çalışmayı yürütüp, geniş bir alan çalışması yapmasının ve toplanan verilerin değerlendirmeye alınmasının, gerçekçi hedefler oluşturulmasını sağlayacağını söyledi.

Toplantıda Burdur Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Esengül İnalpulat Boyacıoğlu’nun İl Dışındaki Burdurlular Dernekleri’nin federasyon çatısı altında toplanması amaçlarını şu sözlerle temellendirdi:

Burdur ve Burdurlular’ın bütün yönleriyle tanıtımını sağlamak, sosyal-kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkartmak, girişimcileri bir araya getirmek, Burdur’un kalkınması ve yurt içinde ve dışındaki bütün Burdur’lular arasında dayanışmayı sağlayacak sosyal ve kültürel girişime öncü olmak, Birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Burdur imajı yaratmaya çalışmak, Bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, diğer ilçe, belde ve köylerde; festival, şenlik ve organizasyonlar düzenlemek, Sosyal ve kültürel konular ile temiz ve yaşanabilir bir çevre konularında yararlı çalışmalar yapmak, Toplumsal dönüşüm ve/veya sosyal dönüşüm projeleri geliştirmek ve uygulamak. Gönüllü kuruluşlar, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek. Burdur’da bulunan tarihi eserleri, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımına katkı sunmak. Yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören ihtiyaç sahibi Burdur öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız eğitim bursları sağlamak, Eğitimini tamamlayan bu öğrencilerin bilgi birikimini ilimiz ve Ülkemiz için kullanmalarını sağlayıcı planlama ve çalışmalar yapmak, Burdurun değerlerini ortaya çıkartacak, fonları, AB projelerini, hibe proğramlarını takip ederek yerel yönetime aktarımını sağlamak amacıyla birlik-beraberlik için federasyon kurulmasına ihtiyaç hissedilmiştir. Federasyon kurulmasına karar verilirse bu konuda çalışmalar yapmak ve derneklerin kendi yönetimlerinde karar almaları, beş derneğin katılımı gerekmekte.

Federasyon kurduğunda üye derneklerine katkısı ise; Şimdiye kadar kurulmuş Burdur dernekleri arasında bilgi birikimleri paylaşımını sağlar, Derneklerin, temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılar ve iletişimi sağlar, Dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip ederek, üye dernekleri bu konularda bilgilendirerek ve uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlayarak toplumsal bilinci oluştururuz.”

 

Kodlama : SadeMedia Interactive