ÇevreManşetBURDUR GÖLÜ EYLEM PLANI

7 ay ago

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesi yürürlüğe girdi

Burdur şehir merkezinde son yılların en güncel konularından biri olan Burdur Gölü hakkında, göl’ü kurtarmaya yönelik somut adımlar atılmaya başlandı. Uzun yıllar kirlilik tehdidi altında olan, şimdi de kuruma tehlikesi yaşayan, üç’te bir su kaybının yaşandığı Burdur Gölü’nde Bakanlık düzeyinde kararlar alınarak, uygulanmaya başladı.

Burdur Gölü ile ilgili gelişmeleri, alınacak tedbirleri yakından takip eden AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Gölü’nde yaşanan su seviyesindeki düşüşün sebeplerinin araştırılması ve çözüme yönelik atılacak adımların belirlenmesini kapsayan Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesinin 13 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesi hakkında bilgi veren Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesi 13.11.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Evsel atık suların kontrolü, Endüstriyel atık suların kontrolü, Katı ve tehlikeli atıkların kontrolü, Yayılı kaynak kirliliği kontrolü, Ağaçlandırma, erozyon sel ve çığ kontrolü, Taşocakları ve maden sahalarının rehabilitasyonu ve Maden Sahaları Yönetimi Eylem Planı, Su kalitesinin izlenmesi, denetim ve yaptırım, Burdur Gölü Yönetim Planının uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları, Burdur Gölü su dengesinin kontrol altına alınması, Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı’nda 9 nolu “Burdur Gölü su dengesinin kontrol altına alınması”, 9,2 Buharlaşma Miktarlarının Azaltılması için çalışmaların yapılması, göl seviyesindeki düşüşün sebeplerinin araştırılması ve çözüme yönelik eylem adımları yer almaktadır” dedi.

BUHARLAŞMA, HAVUZLARLA GÖZLEMLENECEK

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesinin kapsamını açıklayan AK Parti Milletvekilleri şu bilgileri kamuoyu ile paylaştılar:

“Bu kapsamda, DSİ 182 Şube Müdürlüğü, Burdur Meteoroloji Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Burdur Gölü’nde Buharlaşmanın Azaltılması için Pilot Ölçekli Çalışma yapılması planlanmaktadır, çalışmaların inşaat işleri ve işletmesi gerçekleştirilecektir. 8 Haziran 2018 tarihinde Burdur Gölü AR-GE Çalışması İnşaatı ihalesi yapılarak, çalışmaların inşaat işleri ve işletme kontrolü DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 182. Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Burdur Gölü’nde Buharlaşmanın Azaltılması Pilot Ölçekli Çalışma yer seçimi yapılmıştır.

Kurulacak pilot ölçekli buharlaştırma havuzları 100 m2 daire şeklinde ve 2,20 metre derinlik olarak 4 adet havuz yapılmasına karar verilmiştir. Havuzların tesis edileceği yer, Burdur Gölünün meteorolojik şartlarını temsil etmesi açısından, kıyı şeridine yakın bir arazide yapılması uygun olmaktadır. Yapılan arazi çalışması neticesinde 370 42’41,46’’ K 300 13’32,62’’ koordinatlı Bahçeşehir Koleji önü, en uygun yer olarak görülmektedir. Pilot ölçekli çalışma için izinlerin alınmasını müteakip inşaat çalışmalarına başlanacak olup, 2018 yılı sonuna kadar proje uygulaması tamamlanacaktır. Havuz İnşaatlarının yapılması ve 380 gün işletilecektir.

Birinci havuz sadece Burdur Gölü suyu ile doldurulacak olup şahit havuz niteliğinde olacaktır. İkinci Havuz Burdur Gölü suyu ile doldurulacaktır ve buharlaşmayı engelleyici kimyasal madde idarenin belirlediği periyod ve miktarda uygulanacaktır. Üçüncü havuz idarenin belirlediği renk ve sayıda 10 cm çapında Burdur Gölü suyunda yarı batık olacak şekilde gölge topları ile kaplanacaktır. Dördüncü havuz ise idarenin belirlediği şekil, oran ve renkteki güneş panelleri ve yüzer platformları ile kaplanacaktır. Her bir havuz için “Gözlem Kayıt Tablosu” ayrı ayrı düzenlenecektir.

Ölçümün başlanacağı gün havuzlar, korunaklı aynı zamanda havuz suyu seviyesini gösteren gösterge çubuğunun üst seviyesine kadar tamamen İdarenin göstermiş olduğu alan ve derinlikten Burdur Gölünden temin edilmiş su ile dolduracaktır. Ölçüm İdarenin belirlemiş olduğu tarihler arasında her gün tüm havuzların ilk doldurulduğu seviyede sabit olacak şekilde yapılacaktır. 380 gün işletmenin sonucunda; Maliyet değerlendirmeleri yapılarak Burdur Gölüne uygulanabilecek alternatifler üzerinde değerlendirme yapılacaktır.”

Kodlama : SadeMedia Interactive