Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi’nde bulunan ve 1914 yılındaki büyük Burdur depreminde yıkılmayan tek cami olan Saden Camisi 159 yıldır ayakta duruyor.

Sadenzade Hacı İsmail Ağa tarafından 1862 yılında kare plan üzerine taş temel ve kerpiçten yaptırılan caminin içinde dört ahşap direk var. Caminin Minaresi tek şerefeli pabucu taş, gövde, şerefe ve alemi ise ahşap. Caminin bitişiğinde, kuzeydoğu köşesinde kitabesine hicri 1304 tarihi düşülmüş hücre şeklinde kare formlu ve kubbeli kütüphane bulunuyor.

‘Burdur’un Tarih ve Kültür Varlıkları’ isimli bir çalışması olan önceki dönem Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Saden Camii’nin Selçuklu Dönemi eserlerini andırdığını söyledi.

Akkaya, “Saden Camii 1862 yılında Burdur eşrafından Sadenzade Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılmış bir cami ve 1914 yılındaki depremde yıkılmayan tek cami. Temelleri taş, duvarları kerpiçten yapılmış. Üzeri toprak dam iken 1914 depreminde çatı yapılıyor. Direklere baktığımız zaman ve çatısına bakıldığında Selçuklu Dönemi camilerinin tavanlarına benziyor. Direkler yatay şekilde yapılmış, mertek diye tabir edilen bu ağaçlar Selçuklu tarzı. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii ve Afyon Ulu Camii direkler üzerindedir tamamen. Bu cami onların küçük bir benzeridir” dedi. Akkaya yaklaşık 10 yıl önce Caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonunun yapıldığını belirtti.

Salnamelerde 3500 yazma eser bulunduğu yazılı olan caminin bitişiğinde yine Sadenzade Hacı İsmail Ağa’nın yaptırdığı kütüphane olduğunu kaydeden Akkaya, “Bu kütüphane 1914 depremine kadar faaliyette iken deprem sonra kapanmış ve içindeki kitaplarında maalesef nereye gittiği meçhul, belli değil. Diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Burdur çapındaki şehirlerde de Cami, Medrese, Kütüphane, Hazire bir bütün halindedir. Bu camide aynı şekilde idi, haziresi de vardı. Caminin imamlarından, müezzinlerinden, hatiplerinden ölenlerin gömüldüğü hazire de var ama sonradan bu hazire kalkmış. Burdur’daki camilerde bunları görüyoruz. Hemen her camide bir hazire var iken şimdi o hazireler kalkmış caminin bahçesi haline getirilmiş maalesef” diye konuştu.