https://www.ilan.gov.tr

Burdur Belediye Başkanlığı muhtelif mahallelerde 3 adet taşınmazı açık artırma ile kiraya veriyor.

İlan.gov.tr adresinden edinilen bilgiye göre; “Belediyemiz tasarrufunda olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 3 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.”denildi.

Detaylı bilgi için basın ilan kurumu ilan.gov.tr adresine tıklayınız.