Kaynakları akılcı ve etkin kullanmak…

Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Burdur Belediyesi’nin 2020 yılı içerisindeki faaliyetlerini geniş bir şekilde ele alan, birimlerin çalışmalarını özetleyen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri de “Burdur Belediyesi’nin mali durumu, ekonomik yapısı” oldu.

Bilindiği gibi; ülkemizde yerel yönetimlerin mali yapıları özellikle pandemi sürecinde çok olumsuz etkilendi. Pek çok belediye’nin gelirleri azalırken, zaten borçlu durumda olan, borç yükü altında olan belediye yönetimleri salgın döneminde iyice zora girdi.

Başkan Ercengiz’in açıkladığı rakamlara göre; Burdur Belediyesi’nin kasasında 14 milyon TL’ye (14 trilyon lira) yakın para bulunmakta… Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, bu zor süreçte, Burdur Belediyesi’nin yakaladığı bu perfonmasın sırrının, asıl faktörün, ‘mali disiplin’ olduğunu sıkça vurguluyor…

Burdur Belediyesi’nin herhangi bir vergi ve sigorta borcu bulunmadığını, bu yönden de örnek bir Belediye olduğunu hatırlatan Başkan Ercengiz, “mali disiplini ise; kaynakları etkin ve akılcı kullanarak” sağladıklarının altını çiziyor.

Ercengiz, özellikle temizlik hizmetlerindeki hizmetlerde atılan adımların, yine pek çok işi Belediye’nin kendi imkanları ile atölyelerinde, kendi insan kaynağıyla yapabilmelerinin şu zor süreçte, büyük bir rahatlık sağladığını, bu tür hamleleri pandemi’den çok önceleri yaparak, doğru öngörülerle zor süreci aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İşte; Başkan Ercengiz’in Burdur Belediyesi’nin mali performansını ortaya koyan, kamuoyu ile paylaştığı güncel veriler:

“•  2020 yılı içerisinde 123.397.000,00 TL tutarında net tahsilat elde edilmiştir.

 •  2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, Vadesiz hesapta 2.526.050,00 TL, Vadeli Hesapta 2.140.825,00 TL, Otopark Hesabında 9.306.999,00 TL olmak üzere toplam 13.973.874,00 TL banka mevcudumuz bulunmaktadır.

 •  Burdur Belediyesinin 2020 Aralık ayı itibariyle toplam 11.232.938,00 TL borcu bulunmakta, bunun 7.347.894,00 TL’si 2021 yılında ödenecek miktardır.

 •  Burdur Belediyesinin 30.12.2020 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmamaktadır.

 •  2020 yılında personel harcamaları, SGK ödemeleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, transfer harcamaları ve sermaye harcamaları için toplamda 105.973.000,00 TL harcama yapılmıştır.

 •  30.12.2020 tarihi itibariyle; 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1601 vatandaşımız Burdur Belediyesine müracaat etmiş olup, toplam 5.518.927,00 TL’lik borç yapılandırılması yapılmıştır.”