Burdur Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘ses ve görüntü alınmasının yasaklanması’ konulu genelgesinin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığını belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhinde, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da genelgenin iptal edilmesine karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açıldığını açıkladı.

Burdur Barosu’ndan konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle: “T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı, “Ses ve görüntü alınmasının yasaklanması” konulu Genelgesiyle ilgili olarak; Genelgenin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığı, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, savunma hakkına, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkına, basın ve haberleşme özgürlüğüne aykırı olduğu iddialarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı -Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhinde, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da genelgenin iptal edilmesine karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.”