Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik, Barolarla ilgili çoklu baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması, seçim sistemi gibi hususları içeren avukatlık kanunu değişikliği projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Burdur’da görev yapan bazı Avukatların’da katıldığı basın açıklamasında Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik, “Barolar meslek sorunlarıyla değil siyasetle uğraşıyor iddiası var! Herkes için eşitlik ve adil yargılanma istiyoruz, Bağımsız yargı istiyoruz, Avukatlar için gerçek ve kalıcı çözümler istiyoruz, Hak arama hürriyetine sahip çıkıyoruz, İşkence ve kötü muameleye karşı çıkıyoruz, Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve laikliği savunuyoruz, Çevre ve hayvan hakları mücadelesi veriyoruz, Salda gölüne, mermer ocakları tarafından talan edilen dağlarımıza sahip çıkıyor, doğanınranta kurban edilmesini engellemeye çalışıyoruz, Kadın ve çocuk hakları için mücadele veriyoruz. Bunlar ve daha birçokları Baroların ve avukatların asli görevidir. Siyaset yapmak değildir. Anayasa ve yasaların bize verdiği görevdir. Ettiğimiz avukatlık yemininin bize yüklediği sorumluluktur.”dedi.

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik’in basın açıklaması şöyle; “Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Basın mensupları, Pandemi süreci olumsuzlukları, ekonomik zorluklar, işsizlik, pahalılık tüm hakikati ile ortadayken ; bir süredir çoklu baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması, seçim sistemi gibi hususları içeren avukatlık kanunu değişikliği projesi ile meşgulüz.

Barolar olarak, sürecin başlangıcından bu yana ortak bir tavrı sürdürme kararlılığı ile görüşmeler dahil tüm süreçleri titizlikle uygulayarak, bu projeden vazgeçilmesi talebimizi tüm muhataplar nezdinde ısrarla ifade ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle, tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ve bu yasa değişikliğinin yapılmasında ısrarlı olunduğu görülmektedir.

Barolar ve avukatlar, demokrasinin,hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, her kesimin hak savunucusu, doğanın ve hayvanların sesidir. Barolar ve avukatlar, yargının bağımsızlık ve tarafsızlık mücadelesi veren tekve sivil ayağıdır. Çoklu baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması gibi değişiklik düşünceleri anayasaya, üniter devlet yapısına ve kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Ve şu anda ülkemizdeki bir çok vatandaşımız gibi avukatların derdi de seçim değil geçimdir! Avukatlar olarak,pandemi süreci nedeniyle çalışamadık. Faaliyet alanlarımız her gün kısıtlanmaktadır. Mesleğimizi icra ederken, yok sayılmaya,dışlanmaya çalışıyoruz. CMK ücretleri angarya düzeyinde düşüktür. Ve daha birçokları…Bizim dertlerimiz bunlardır.

Değerli Basın Mensupları, Barolar meslek sorunlarıyla değil siyasetle uğraşıyor iddiası var! Herkes için eşitlik ve adil yargılanma istiyoruz, Bağımsız yargı istiyoruz, Avukatlar için gerçek ve kalıcı çözümler istiyoruz, Hak arama hürriyetine sahip çıkıyoruz, İşkence ve kötü muameleye karşı çıkıyoruz, Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve laikliği savunuyoruz, Çevre ve hayvan hakları mücadelesi veriyoruz, Salda gölüne, mermer ocakları tarafından talan edilen dağlarımıza sahip çıkıyor, doğanınranta kurban edilmesini engellemeye çalışıyoruz, Kadın ve çocuk hakları için mücadele veriyoruz. Bunlar ve daha birçokları Baroların ve avukatların asli görevidir. Siyaset yapmak değildir. Anayasa ve yasaların bize verdiği görevdir. Ettiğimiz avukatlık yemininin bize yüklediği sorumluluktur. Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro, 19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerin ortaya koyduğumuz ortak tavrın ve kararlılığın arkasındayız.

Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasını değiştirme çalışmalarından vazgeçilerek,uygun zaman ve şartlarda Türkiye Barolar Birliği ve barolarla birlikte hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Bizler, müzakere kanallarının açılacağına inanıyor, taleplerimizin karşılık bulacağını düşünüyoruz. Aksi halde, demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

-Muhammet Fatih Başcı