Burdur ilinin nüfus yapısı, son yıllarda önemli değişikliklere uğradı. Özellikle yaşlı nüfusun artışı ülke genelinde olduğu kadar Burdur'da da dikkat çekti. Ülke genelinde yaşlı nüfusun ilk kez %10'u görmesi dikkat konusu olurken Burdur'da da üfusun yaşlanma eğiliminde olması dikkatten kaçmadı.

yenigün manşet Kopyası - 2024-02-12T133003.099

 2023 yılı itibarıyla açıklanan verilerde Burdur’da toplam nüfus 277,452 olarak kaydedildi. Bu nüfusun 138,441’i erkek139,011’i ise kadın olarak dağıldı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, yaş gruplarına göre nüfus dağılımı oldu:

  • 0-18 Yaş Arası Grup: Bu yaş grubunda toplam nüfus 58,907 olarak belirlenmiştir. İçerisinde 30,150 erkek ve 28,757 kadın bulunmaktadır.

  • 18-25 Yaş Arası Grup: Bu yaş aralığındaki toplam nüfus 39,162 olarak kaydedilmiştir. Erkek sayısı 20,306, kadın sayısı ise 18,856 olarak belirtilmiştir.

  • 25-35 Yaş Arası Grup: Bu gruptaki toplam nüfus 38,030 olarak açıklanmıştır. Erkeklerin sayısı 19,886, kadınların sayısı ise 18,144 olarak kaydedilmiştir.

  • 35-40 Yaş Arası Grup: Bu yaş grubunda toplam nüfus 20,611 olarak belirlenmiştir. Erkek sayısı 10,650, kadın sayısı ise 9,961 olarak kaydedilmiştir.

  • 40-50 Yaş Arası Grup: Bu yaş aralığındaki toplam nüfus 40,679 olarak açıklanmıştır. Erkeklerin sayısı 20,740, kadınların sayısı ise 19,939 olarak belirtilmiştir.

  • 50-65 Yaş Arası Grup: Bu yaş grubunda toplam nüfus 56,959 olarak kaydedilmiştir. Erkeklerin sayısı 28,241, kadınların sayısı ise 28,718 olarak belirtilmiştir.

  • 65 Yaş ve Üstü Grup: Bu yaş grubunda toplam nüfus 45,302 olarak açıklanmıştır. Erkeklerin sayısı 19,724, kadınların sayısı ise 25,578 olarak kaydedilmiştir.

yenigün manşet Kopyası - 2024-02-12T132943.085

Burdur’da yaşlı nüfusun oransal olarak arttığı  bu veriler, Burdur nüfusunun yaşlanma eğiliminde olduğunu yansıttı. Sağlık hizmetleri ve yaşam standartları ile doğrudan alakalı olan bu durum uzun vadede demografik değişim ve nüfusun ihtiyaçları konusunda önemli soru işaretlerini akla getirdi.