EkonomiGündemManşetBurdur 54. Bölge Eczacı Odası Başkanı Şener: ‘Eczacılar zor durumda!’

5 sene ago

54. Bölge Burdur Eczacı Odası Başkanı Şükrü Şener, sektörün sorunlarıyla ilgili gazetemize değerlendirme yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle, 1 Temmuz 2015 tarihinde, kanser ilaçlarının eczanelerden satın alınamayacağını hatırlatan Şener, tüm sağlık paydaşlarının global bütçe denilen havuzdan hisse alması nedeniyle eczacıların daha az pay almak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi. Meslek örgütü olarak, 14 Mayısların, uzun süredir sağlık, ilaç ve eczacılık sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortak akılla üretildiği ve eczacıların toplumla bütünleştiği günler olması için uğraş verdiklerine dikkat çeken Şükrü Şener, “Eczacılık Haftası’nda; uzun süredir eczane ekonomilerimizde yaşanan darboğaz hakkında hem sağlık politikalarının belirleyicileri olan siyasal otorite ve karar alıcı kurumlar nezdinde hem de ilaç ve eczacılık hizmetlerinin yararlanıcısı olarak yolu her zaman eczaneye düşen yurttaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

Eczacılar olarak, ilacın bulunabilir ve alınabilir olması taraftarı olduklarının altını çizen Şener, “hem kamu ekonomisinin korunması hem de ilaca erişim hakkı bakımından bunun gerekli olduğunu düşünmekte, yıllardır bu politikaların savunuculuğunu yapmaktayız. Ancak ilaç fiyatlarının sürekli olarak düşmesi, geliri sadece buna bağlı olan eczacıları ekonomik olarak zora sokmuş, bunun yanı sıra bazı ilaçların piyasada bulunmamasına neden olmuştur. Günübirlik tedavi, kanser ilaçların hastanelerden verilmeye başlanması, bazı ilaçların ruhsat alamaması gibi uygulamalar nedeniyle, eczane pazarı da gün geçtikçe daralmaktadır. Fiyatlar düştükçe eczacıların gelirleri de düşmekte, ancak buna karşın giderler artmaktadır. Eczacının her geçen gün artan eczane işletim masraflarını karşılayamayacak boyutlara ulaşması nitelikli bir ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.” diye konuştu.

“Sağlıkta dönüşümle aile hekimliği uygulamaları, hızla çoğalan özel poliklinik ve özel hastaneler, ortaya çıkan kamu maliyetleri ki, yıl da 2-3 olan doktora gidiş oranının sekizlere çıkmasıyla birlikte, alınan özellikle ilaç fiyat düşüşleri, kamu kurum iskontoları, global bütçe uygulamalarının eczane ekonomilerini zora soktuğunu” söyleyen 54. Bölge Burdur Eczacı Odası Başkanı Şener, 1 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak uygulama ile kanser ilaçlarının Eczanelerden karşılanamayacak olması nedeniyle, Eczacıların daha az pay almak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Hastane faturalarının yükselmesine rağmen, o kalemlerde kısıtlamaya gidilmeyip, Eczanelere ödenen ilaç paralarının azaltılmasının çözüm olarak görüldüğüne işaret eden Şükrü Şener, “Hastalarla mali konuda sadece Eczacılar muhatap olduğu içinde hasta-eczacı sürtüşmeleri her geçen gün artmaktadır” diyerek, meslektaşlarının Eczacılar Günü’nü kutladı.

 

Kodlama : SadeMedia Interactive