Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri gereğince, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi güncellemelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde sona erdiğini ancak 20 Ağustos 2020 tarih ve 31219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 2020 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi çiftçi başvurularının 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 2020 Yılı Tarımsal Desteklemelerinden (Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi, Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği, v.b) faydalanmak isteyen üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi güncellemeleri için 1 Eylül 2020 tarihine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapmaları gerektiğini açıkladı.

Güncelleme işlemlerinde çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kaydettirecekleri parsellerinin üretim bilgilerini doğru olarak doldurmaları ve müracaat dosyalarını tam ve eksiksiz olarak teslim etmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Gündüzalp, “Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi müracaatlarını müteakip yayımlanacak olan Tebliğ ve Genelgeler kapsamında çiftçilerin istedikleri destekleme ödemeleri için (Mazot ve Gübre Destekleme Ödemesi, Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği, v.b) İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte müracaat edebilecekler” dedi.