Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan, yaptığı basın açıklaması ile vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Karahan; “COVID-19 pandemisinde aşı, mevcut koşullarda salgını kontrol altına almanın en önemli aracıdır.Toplum bağışıklığının sağlanabilme koşulu en kısa sürede toplumun aşılanmasıdır. Yaşamak ve yaşatmak için;  Sağlık Bakanlığı’nı yeterli miktarda COVID-19 aşısı sağlamaya,  Pandemi yönetiminde yaşam hakkına öncelik vermeye,  Sağlık çalışanlarımızı koruma ve korunma duyarlılığını geliştirerek sürdürmesini talep ediyoruz. Halkımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Biz hekimler bilime ve aşıya güveniyoruz, siz de güvenin.”dedi.

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan’nın açıklaması şöyle; “Koruyucu hekimlik hizmetlerinin en önemli başlığı “bağışıklama”dır. Aşı tüm canlılar için hayat kurtaran en önemli değerdir. Başarılı bir bağışıklama hizmeti toplum katılımının ve etkin bir sağlık eğitiminin gerçekleştirildiği, bütüncül ve toplum tabanlı bir sağlık örgütlenmesi ile mümkündür. COVID-19 Pandemisinde  AŞI, mevcut koşullarda salgını kontrol altına almanın en önemli aracıdır.   Ülkemizde mutlaka virüsle temasın ve virüs yayılımının önlenmesine yönelik uygulamaların eşzamanlı olarak kararlılıkla sürdürülmesi gerekir. Yaşamak herkesin hakkıdır, yaşatmak kamu yönetiminin ödevidir! Yaşam hakkının sağlanması aracı olarak toplumun hızlıca aşılanması gerekir. Toplum bağışıklığının sağlanabilme koşulu en kısa sürede toplumun aşılanmasıdır. Yaşamak ve yaşatmak için;  Sağlık Bakanlığı’nı yeterli miktarda COVID-19 aşısı sağlamaya,  Pandemi yönetiminde yaşam hakkına öncelik vermeye,  Sağlık çalışanlarımızı koruma ve korunma duyarlılığını geliştirerek sürdürmesini talep ediyoruz. Halkımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Biz hekimler bilime ve aşıya güveniyoruz, siz de güvenin. Tedirgin Olma Aşı Ol. Aşı Candır Hayat Kurtarır.”