İnşaata başlamadan önce belediyeden ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı başvurusu ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine yapılır ve gerekli belgeler sunulur. Bu belgeler arasında yapı projesi, tapu belgesi, imar planı ve çevre düzenlemesi ve benzeri belgeler bulunur. İşte belediye yapı ruhsatı ve gereken evraklar ile ilgili detaylar…

BELEDİYE YAPI RUHSATI NEREDEN ALINIR?

Yapı ruhsatı, bir yapı projesinin yasal olarak inşa edilebilmesi için gerekli olan resmi izindir. İnşaatın belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar ve inşaat sürecindeki düzeni ve güvenliği korur. İşte yapı ruhsatı almak için izlenmesi gereken genel adımlar:

 • Başvuru Yeri : Yapı ruhsatı başvurusu ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine yapılır. Belediye, gerekli belgeleri temin etmeniz için size yardımcı olacaktır.
 • Belgeler ve Başvuru Formu : Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru formu belediye tarafından temin edilebilir veya belediyenin resmi web sitesinden indirilebilir.
 • Teknik İnceleme : Belediye yetkilileri yapı ruhsatı başvurusunu inceler ve teknik belgeleri değerlendirir. Projenin ilgili mevzuatlara uygun olduğunu ve güvenlik standartlarını karşıladığını kontrol ederler.
 • Ruhsat Verilmesi : Başvuru süreci ve inceleme tamamlandıktan sonra belediye tarafından yapı ruhsatı verilir.

Belediye yapı ruhsatı nereden alınır? Bina ruhsat harcı ne kadar?

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler arasında başvuru formu, tapu belgesi, yapı projesi ve imar planı bulunur. Bu belgeleri eksiksiz olarak sunmanız gerekmektedir.

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Ruhsat İşlem Belgesi
 • Kimlik Fotokopileri (Mal Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi)
 • Ruhsat Müracaat Dilekçesi
 • Müelliflerin İBB ve Büro Tescili, Kimlik Fotokopisi, İmza Sirküleri *
 • Tapu ASLI (terkli)
 • Avan Proje, Vaziyet Planı (varsa)
 • Çap ASLI (Terkli Harita Plan Örneği)
 • Mimari Proje (4 Takım)
 • Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi
 • Betonerme statik proje (Oda onaylı)
 • İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı)
 • Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Sıhhi tesisat Mekanik projesi (Oda onaylı)
 • Makine Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Zemin etüd raporu
 • Harita uygulama sorumlusu ve evrakları
 • Röperli Kroki ASLI (Terkli Aplikasyon Krokisi)
 • Tapu Yazısı
 • İmar Durumu (ASLI son 1 senelik)
 • İstikamet (ASLI)
 • Tescil Makbuzu
 • Kot- Kesit (ASLI)
 • İnşaat Ücret Kağıdı (Mimari)
 • Vekâletname (Mal Sahibinden ASLI)
 • Otopark Ücret Makbuzu
 • Varsa Hissedar Muvafakatnamesi (Noter ASLI)
 • Otopark Taahhütnamesi
 • Müteahhit Taahhütnamesi (Noter Tasdikli ASLI)
 • İnşaat Ücret Kağıdı (Statik)
 • Müteahhit İTO Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)
 • Trafo Belgesi (2000 m² üzeri binalarda)
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • Tesisat Tahakkuk Fişi
 • İkametgâh Mal sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi
 • Yapı Denetim Makbuzu
 • Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 • YİBF Değişikliği
 • Şantiye Şefi SSK Kaydı Fotokopisi
 • Proje Sorumluluk Beyanları (Müelliflerin Noterden ASLI)
 • Şantiye Şefliği Oda Yazısı (Mühendis ve Mimarlardan)
 • Müellif Sicil Durum Belgesi
 • Şantiye Şefi Diploması (Teknik Öğr. ve Tekniker (Noterden)
 • YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • İski Atık su Bağlantı Onayı Yazısı
 • İtfaiye Yazısı
 • Sığınak Yazısı
 • 23. Madde Fen İşleri Müdürlüğü Yazısı
 • Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

Ayrıca, belediyeye verilmesi gereken belgeler arasında tapu başvuru dilekçesi, aplikasyon belgesi, mimari proje, betonarme statik proje ve imar durumu da yer almaktadır. İnşaat ruhsatı almak için bu belgeleri hazırlayarak belediyeye başvurabilirsiniz.

Belediye yapı ruhsatı nereden alınır? Bina ruhsat harcı ne kadar?

EV RUHSATI KAÇ LİRA?

2024 yılında inşaat ruhsat harçları, işyeri türüne ve metrekareye göre değişmektedir. İşte bazı örnekler:

Konut ve Rezidans (1000 metrekareye kadar) : 4.03 TL

K Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri: Türkiye ve Dünyadan K Harfi ile Başlayan Şehir Adları Neler? K Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri: Türkiye ve Dünyadan K Harfi ile Başlayan Şehir Adları Neler?

İmar Durum Belgesi Alma Ücreti: 66 TL

Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin (1000 metrekareye kadar) konut ve rezidans : 11.75 TL/metrekare

Bu ücretler yerel yönetimler tarafından belirlenir ve değişebilir. Güncel bilgi için belediyelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile iletişime geçmekte fayda vardır.

Kaynak: Haber Merkezi