GündemManşetBATI AKDENİZ’DE KİRAYA ÇALIŞTIK EĞİTİME HARCAMADIK

6 sene ago

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Batı Akdeniz Bölgesi’nde yaşayanların en fazla tüketim harcamasını yüzde 23,4’lük bir oranla kira ve konuta yaptıklarına dikkat çeken Çandır, bölgede yaşayan bireylerin yaptığı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6’lik payla eğitim ve yüzde 2,3’lük payla sağlık harcama gruplarının oluşturduğunu kaydetti.

Çandır, “Her ne kadar bölgede eğitim ve sağlığa ilişkin kamu ve özel sektör kaynaklı yatırımlar artış gösterse de, zorunlu ihtiyaç olan eğitim harcamaları payının azalıyor olması, hane halklarının geçim sıkıntısı içerisinde olduğunun bir işaretidir” dedi.

BAGEV başkanı Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu;

“Hane halkı Bütçe Araştırması’nın 2011-2012-2013 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının yüzde 23,5’i İstanbul’da oturan hane halkları tarafından yapılırken, bu değer birçok bölgenin toplamının üzerinde oldu. Tüketim harcaması sıralamasında Ege Bölgesi yüzde 15’lik oranla ikinci sırada yer aldı ve bunu yüzde 11,9 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece yüzde 1,8’i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hane halkları tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA HARCAMA KİRA KONUTA

Antalya, Isparta, Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki hane halklarının 20112013 dönemindeki tüketim harcamalarına bakıldığında, bireylerin en fazla tüketim harcamasını yüzde 23,4’lük bir oranla kira ve konuta yaptıkları görüldü. Kira ve konut harcamasındaki bu oran 2003 yılının yüzde 25,7’lik oranıyla karşılaştırıldığında düşüş gösterdi.

Bölgedeki hane halklarının ele alınan dönemde en fazla tüketim harcaması yaptığı bir diğer harcama grubu ise yüzde 20,4’lük bir oranla ulaştırma oldu ve bunu yüzde 19,5’lik payla gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi. Ulaştırma grubunun harcama payı 2003 yılına nazaran artarken, ülkede en fazla ulaştırma harcaması yapılan bölge Akdeniz Bölgesi oldu. Buna karşın söz konusu dönemde gıda ve alkolsüz içecekler grubunun payı azaldı. Bu sonuç da hane haklarının yıllar geçtikçe gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldıklarının bir göstergesidir.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMASININ PAYI DÜŞÜK

Bölgede yaşayan bireylerin yaptığı tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 1,6’lik payla eğitim ve yüzde 2,3’lük payla sağlık harcama grupları aldı. Bu durum hane halklarının gelirlerinin çok düşük bir oranını eğitime ve sağlığa ayırabildiklerinin bir ifadesidir. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında sağlık harcamalarının payında az da olsa bir artış olmasına karşın, eğitim harcamalarının payı 2010 yılından itibaren düşme eğilimine girdi. Her ne kadar bölgede eğitim ve sağlığa ilişkin kamu ve özel sektör kaynaklı yatırımlar artış gösterse de, zorunlu ihtiyaç olan eğitim harcamaları payının azalıyor olması, hane halklarının geçim sıkıntısı içerisinde olduklarının bir işaretidir. Zira bölgedeki bireylerin son dönemdeki harcama önceliği kira konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma olmuş, aynı bireyler eğitim ve sağlık harcamalarını ise ikinci plana atmak ya da ötelemek durumunda kalmıştır.”

Kodlama : SadeMedia Interactive