Son günlerde ilimizdeki kamu yatırımları hakkında birbiri ardına açıklamalar yapan, yatırım müjdeleri veren iktidar partisi Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur’dan bir müjde de ‘Arıtma Tesisi’ndeki gelişmelerden geldi.

Burdur şehir merkezine uzun bir süredir yapımı gündemde olan ‘İleri Biyolojik Burdur Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ hakkında AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur açıklamada bulundu.

“TÜRKİYE’YE DÜŞEN % 7,5’LİK PAYDAN BURDUR YARARLANDI”

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin İller Bankası tarafından hazırlandığını belirten Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur; “Burdur Atıksu Artıma Tesisinin projelendirme çalışması da İLLER BANKASI tarafından yaptırılarak, 2015 yılında onaylandı. Kentsel Altyapı Projeleri kapsamında AVRUPA YATIRIM BANKASI ile İLLER BANKASI arasında 28 Haziran 2012 tarihinde HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  Garantörlüğünde 150.000.000 € tutarında kredi anlaşması imzalandı, 13.06.2016 tarihinde ise bu kredinin 11.500.000 € tutarındaki kısmın kullandırılması için İLLER BANKASI ve Burdur Belediyesi arasında 4 nolu Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştı. Bu proje ile Türkiye’ye düşen %7,5’lik paydan HÜKÜMETİMİZİN  DESTEĞİ ile Burdur’umuzda yararlandı.” açıklamasında bulundular.

“İHALE DEĞERLENDİRME RAPORLARI SUNULDU”

Müşavir firma tarafından ve İhale komisyonunca raporların sunulduğunu belirten Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur; “20.02.2020 tarihinde Burdur Atıksu Arıtma Tesisi ihale değerlendirme raporu müşavir firma tarafından ve ihale komisyonunca imzalanarak, nihai değerlendirme için Avrupa Yatırım Bankasına gönderilmek üzere İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığına verildi.

Raporda İhaleye katılan 6 firmadan en düşük rakam veren 2 firma teklifleri sunuldu. Yine Hükümetimizce 2020 Yılı bütçesine 83.165.000 TL Burdur Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında kullanılmak üzere ayrıldı. Burdur’umuza yapılacak tüm yatırımlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dediler.