Rize Pazar Belediyesi Personel Alımı Yapacak Rize Pazar Belediyesi Personel Alımı Yapacak

Emniyetteki rütbe terfi süreleri için önemli karar Anayasa Mahkemesi, yurt dışı misyon koruma görevinde geçirilen 3 yılı aşan sürelerin rütbe terfiinde değerlendirilmemesini öngören 3201 sayılı Kanunun 55. maddesindeki ibareyi iptal etti.

Emniyetteki rütbe terfi süreleri için önemli karar Yorumlar ( 1 ) Abone Ol facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonmessenger sharing buttontelegram sharing button Yurt dışı misyon koruma görevinde geçirilen üç yılı aşan sürenin rütbe terfi değerlendirmesinde dikkate alınmamasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, iptali için başvurmuştur. 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı ilgili kısmı şöyledir: "Terfi ve atama Madde 55 - (Değişik: 2773/2015-6638/22 md.) Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe teıfderinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır." Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, "yurt dışı misyon koruma" ibaresi yönünden "Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe teıfderinde değerlendirilmez" cümlesinin iptaline karar vermiştir. 

Kaynak: Haber Merkezi