https://www.ilan.gov.tr


Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Burdur İl, Merkez İlçe, 125 Ada, 4 Parsel, ASKERİYE Mahalle/Köy, ŞAFAKBENDİ Mevkii, Taşınmaz kumlu tınlı yapıda, 70-90 cm toprak Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutseydi Mahallesi, 230 ada 5 parsel de kayıtlı 790,71 m2 alanlı, 3 katlı kargir ev ve arsası vasıflı taşınmazın½hisse oranında kayıtlı olup,taşınmaz 790,71 m2 alanlı 3 katlı kargir ev ve arsası vasıflı 230 ada 5 parseldir. Taşınmaz doğudan batıya azalan eğimli bir topografik yapıya sahip olup, yamuk şeklinde geometrik şekle sahiptir.Parsel halihazırda teraslanmış vaziyettedir. Parselin batı cephesinden Mahmutseydi Mahallesi yolu geçmekte olup diğer cephelerinde komşu parseller yer almaktadır. Parsel üzerinde cins tahsisine konu 3 katlı kargir ev kadastral paftasında 92,69 m2 oturuma sahip olup kat adedi belirtilmemiştir. Mahallinde ise söz konusu binanın yaklaşık 342,69 m2 alanlı olarak inşa edildiği belirlenmiştir.

İlana dair detaylı bilgi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinden alınabilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.