KültürManşetÂKİF SALNAMESİ; Mehmet Akif’in hatırasını yaşatacak

12 ay ago

Türk Edebiyatı’nın seçkin isimlerinden, İstiklâl Marşımızı kaleme alan büyük da- va ve fikir adamı, birinci TBMM’de Burdur Mebusu olarak görev yapan, isminin Burdur’daki üniversite’de yaşatıldığı Mehmet Akif Ersoy için örnek bir kültür hizmeti hayata geçirildi.

20. yüzyılın en önemli şairlerinden olan İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hatırasını yaşatmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı tarafından ‘Akif Salnamesi’ yayımlandı.

Milli şairin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Akif Salnâmesi’nin ilk cildi okuyucuyla buluştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin de katkı sunduğu eserde Mehmet Akif’in dostları tarafından yazılan mektuplar, Akif’in yaptığı hayırlar, Akif haberleri, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış bir hasbihali ve kendisine ithaf edilen şiirler gibi bir bakışta okuyucuda merak uyandıran konular yer alıyor.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın kaleme aldığı takriz yazısında; “Her ne kadar ülkemizde Mehmet Akif’e ilişkin birçok eser kaleme alınmış olsa da yalnızca Akif’i ve dost çevresini konu alan ve aynı zamanda Akif çalışmalarına kaynak teşkil edecek bir kitap serisinin eksikliği uzun süredir göze çarpmaktaydı. Söz konusu eksikliği doldurmak adına Mehmet Akif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı tarafından başlatılan bu proje her açıdan takdire şayandır. Bu serinin elinizdeki ilk kita- bından birbirinden değerli ve alanında uzman araştırmacılara ait sekiz yazı yer almaktadır. Projenin Türk kültür hayatına katkıda bulunacağı açıktır.” ifadelerine yer verildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Mehmet Karaca ise eserde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu çalışma için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Koleksiyoner Mehmet Ruyan Soydan, salnamenin yıllık anlamına geldiğini hatırlatarak, azalan yıllık geleneğini devam ettirmek adına her yıl “Akif Salnamesi” çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Akif Salnâmesi’nde Koleksiyoner Mehmet Ruyan Soydan’ın koleksiyonundan çıkan ve ilk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektuplar yer alıyor.

Kodlama : SadeMedia Interactive