EkonomiManşetAkdeniz bölgesinde ‘insani geçim ücreti’ 1724 TL

3 sene ago

Ekonomi alanında pek çok bilimsel çalışma ve araştırmaya katkı koyan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD), ‘insani geçim ücreti’ çalışmasına da katkı koyan isimlerden biri… Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), asgari geçim ücretine bir alternatif olarak belirlediği ‘İnsani Geçim Ücreti’ ile Türkiye’de bölgelere göre insanca yaşamanın maliyetini araştırdı.

Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Yrd. Doç. Dr. Yusuf Apaydın, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında araştırma sonuçlarını ve 2017 yılı İnsani Geçim Ücreti verilerini kamuoyu ile paylaştılar.

İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan asgari ücret seviyesini tespit ediyor. İGÜ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflamasında yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.

İGÜ hakkında bilgiler veren Rektör Korkmaz,“İGÜ, farklı bölgelerde ortalama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki iş görenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İGÜ, aynı zamanda, işverenin yanında çalıştırdığı iş görenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koymayı amaçlayan bir uygulamadır” dedi.

İGÜ Belirlenirken Hakkaniyet, Yardımlaşma ve Ücretin Yeterliliği Esas Alındı

Ortalama büyüklükte bir hanenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan araştırma hakkında bilgiler veren Apaydın ise; “İGÜ, bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor” bilgisini paylaştı.

Son güncellenen insani geçim ücreti Türkiye ortalaması 1666 TL. İlimizin de içersinde yer aldığı Akdeniz bölgesinde insani geçim ücreti 1724 TL, İstanbul’da ise 2154 TL olarak açıklandı.

Kodlama : SadeMedia Interactive