https://www.ilan.gov.tr


Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

 Afyonkarahisar İli, merkez Sülümenli Kasabası, Köy içi mevkii, 5259 parsel sayılı taşınmaz, 490.00m2’lik Avlulu Müştemilatlı Kerpiç Ev niteliğindedir. Borçlu tam hisse ile maliktir. Şekerbank T.A.Ş.’ne ipoteklidir. Afyonkarahisar ili Sülümenli Belediye başkanlığının 31.12.2019 tarih ve 524 sayılı yazılarında, söz konusu taşınmazın imar planı içerisinde olduğunun belirtildiği, imar durum krokisi incelendiğinde, taşınmaz serbest nizam 2 katlı (S-2) yapılaşma izinlidir 

İlana dair detaylı bilgi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinden alınabilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.