EkonomiGündemManşetBTB Başkanı Gündüzalp: “Acilen tarımsal üretim planlaması yapılmalı”

8 ay ago

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar kişiye ulaşacağını, bunun sonucunda artacak olan gıda talebi baz alındığında, tarımsal üretimin daha da önem kazanacağının altını çizerek, Türkiye’nin ileriye dönük üretim planlamasını şimdiden yapması gerektiğini söyledi.

Gıda ve tarıma yönelik Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin, içinde bulunduğumuz süreçte odaklanılması gereken en önemli konulardan bir tanesi olduğunu aktaran Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 27 Kasım 2019 tarihinde Ar-Ge Faaliyetlerine ayrılan payı yayınladı. Buna göre Türkiye’nin Ar-Ge harcaması, 2018 yılında bir önceki yıla göre, 8 milyar 678 milyon lira artarak 38 milyar 534 milyon liraya yükselmiş, toplam gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içerisindeki payı da bir önceki yıla göre yüzde 0,96’dan, yüzde 1,03’e çıkmıştır. Bu yükseliş, olumlu bir gelişme. Ancak, gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda, hala düşük seviyede” şeklinde konuştu.

Dünya’daki gelişmiş ülkeleri örnek gösteren Başkan Gündüzalp, “İsrail’in yüzde 4.5, İsveç’in yüzde 3.4, Avusturya’nın yüzde 3.2 düzeyinde. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin ortalaması ise yüzde 2 seviyesinde. Ar-Ge harcamaları içerisinde tarım ve gıda sektörünün aldığı paya baktığımızda, tablo daha da olumsuzlaşıyor. Ar-Ge harcamaları içerisinden, tarım ve gıdanın aldığı pay ise yüzde 3.5 civarında. Bu da 230 milyon Dolara tekabül ediyor” dedi.

Neredeyse aynı GSYH seviyesine sahip olduğumuz ve Türkiye’den yaklaşık 23 kat daha küçük olan Hollanda’nın aldığı pay ise 2 milyar Dolar civarında olduğunu aktaran Başkan Gündüzalp, “Hollanda dünya tarım ve gıda ihracatında, Amerika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Hollanda, Ar-Ge çalışmaları ile sektörde faaliyet gösteren belli başlı firmaların da odağı haline gelmiştir. Tarım ve gıda sektöründe ilk 5’te yer alan firmaların tamamının, Hollanda’da Ar-Ge laboratuvarları mevcut” ifadelerini kullandı.

Amerika ve Hollanda’nın, tarımsal Ar-Ge ve üreteci eğitimlerine önemli ölçüde ağırlık verdiğini ve bu çalışmalar sayesinde AB ülkeleri arasında tarım ve gıda ihracatında başı çektiğini aktaran Başkan Gündüzalp, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu iki ülkenin başarısı, kamu-STK ve üniversite işbirliğine dayanıyor. Bizlerde bu işbirliğine ağırlık vererek, özellikle tarım konusunda Ar-Ge çalışmalarımızı geliştirmeliyiz. İlgili bakanlıklarımızın gıda ve tarım sektörünü kapsayan Ar-Ge çalışmalarına, kurum ve kuruluşları da dahil ederek desteklemelidir. Tarımsal ihracatta sözü geçen ülkeler, bu iki alanda önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarım ve gıda alanında arzu ettiğimiz üretimi yakalayamazsak, diğer ülkelerle rekabet etme şansımız kalmayacak, Türkiye, ithalat ağırlıklı ülke olarak anılacaktır.”

Kodlama : SadeMedia Interactive