Erasmus+ programı gençlik hareketliliği projeleri kapsamında 6 ülkeden 36 genç Burdur’da buluştu. İspanya, Fransa, Makedonya, Polonya, Estonya ve Türkiye’den gençleri bir araya getiren “Let’s take a step! It is not too “lake” (Hadi harekete geçelim, burası artık tam olarak bir göl değil)” başlıklı projede gençler, dünyamızdaki çevresel sorunları konuşmak ve bu konularda önlem almak adına çalışmalar yürüttü.

Uygulanan bu projenin hedefleri, çevre kirliliği konusunda daha duyarlı ve daha bilinçli toplumların ortaya çıkmasına katkı sağlamak, Burdur ve Burdur Gölü’nün sahip oldukları güzelliklerin uluslararası olarak tanınırlığının arttırmak, Burdur Gölü’nün sorunlarına dikkat çekmek, Dünya Çevre Günü’ne katkı sağlamak, Burdur Gölü’nün korunmasına ilişkin yürütülen politikaları ve çalışmaları desteklemek, Avrupa Birliği’ndeki göllerin sorunlarına dikkat çekmek ve korunmasına katkı sağlamak, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı sağlamak, Avrupa Birliği’ndeki mevcut çok kültürlü yapıyı desteklemek ve geliştirmek, Gençlerin çevre konusunda bilgilerini arttırmak ve doğayı koruma konusunda davranışlarını geliştirmek, Gençlerin anahtar yeterlilikler konusunda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak, Erasmus+ programının yerelde tanıtımına katkı sağlamak, Gençlik alanında çalışan kurumları çevrenin korunması konusunda daha etkin çalışmalar yapmaya teşvik etmek olarak belirlendiği ifade edildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Burdur Gölü çevresinde temizlik yapan katılımcı gençler, 6 Haziran’da Burdur Belediye Başkanlığı’na ziyaret yaparak proje çıktılarını başkanlıkla paylaşarak, Burdur Gölü’ne ilişkin görüşlerini bildirdi.

Projenin yasal temsilcisi olan Hakan Küçükaydın bu projenin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirildiğini, Erasmus+ programının gençler için birçok fırsat sunduğunu ve gençlerin de yurtdışına gidebilmek adına program fırsatlarını takip edebileceklerini belirtti.

Erasmus+ programı fırsatlarını www.ua.gov.tr ve grubun thebutterflyeffectforyouth isimli instagram hesabından takip edebileceklerini ifade etti.