GündemManşet26 AĞUSTOS; ÖZEL, ANLAMLI, TARİHİ GÜN!

2 sene ago

26 Ağustos; öylesine özel ve anlamlı bir tarih ki, bizim için, iki tarihi olayın yıl dönümü…  İlk’inde üzerinde yaşadığımız toprakların, Anadolu coğrafyasının yurt oluşunu, ikincisinde ise; Anadolu’nun, vatanımızın kurtuluşunu kutluyoruz…

Evet; Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz’dan bahsediyoruz… Bugün; Malazgirt Zaferi’nin 947’inci sene-i devriyesi. Büyük Taarruz’un da 96’ıncı yıl dönümü. İki vaka da tarihimizde dönüm noktaları, kilometre taşları…

Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları açıldı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’de Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in ordusuna karşı kazandığı zaferle, Atalarımız Anadolu’yu yurt, vatan edindi…

Yine bir 26 Ağustos tarihinde ise, bundan 96 yıl önce bu topraklarda egemenliğimizi, bağımsızlığımızı yeniden kazanma anlamında Afyon Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde dev bir adım atılarak, Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz başlatıldı.

“Tarih; bir milletin şuurudur”

Şanlı, köklü bir geçmişe sahip olan Türk Milletinin, 26 Ağustos tarihi; ne kadar zengin bir tarih ve kültür birikimi olduğunu da, net bir şekilde ortaya koyuyor….

TARİHİ DEVAMLILIK, TARİH’TE DEVAMLILIK, TARİHİ SÜREKLİLİK

Geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER ve ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalı olarak tanımlanan TARİH; bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler. Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür. Tarih; insanlığın ortak mirasıdır…

Türk Milleti tarihin en eski ve en köklü milletlerinden birisi… Türkler Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan devletler kurdular… Bu bölgelerde Türk dilinin, Türk sanatının, Türk kültürünün izleri bugün bile sürmekte… M.Ö III.yy’ da Hunlar’la başlayan Türk Tarihi günümüze kadar varlığını sürdürdü…

İşte; bu noktada tarihimizi doğru anlama, yorumlama, günümüze ışık tutabilmesi açısından tarihimizi bir bütün olarak ele almak, tarihi devamlılık ilkesi doğrultusunda tarihimizi değerlendirmek çok büyük önem taşıyor.

Türk Tarihi açısından 26 Ağustos tarihi, tarihi devamlılığa çok güzel örnek teşkil eder… 1071’den 1922’ye uzanan süreçte, 26 Ağustos iki ayrı sembol gündür. Malazgirt Zaferi ile Anadolu, Türklere vatan olmuş, 26 Ağustos 1922’de ise; bu topraklar için en büyük tehdit bertaraf edilmiştir.

Türk Tarihini bir bütün olarak ele aldığımızda, tarihi devamlılık çizgisini takip ederek ilerlediğimizde; tarihi olayları daha iyi anlayabiliriz… Bugün; Malazgirt Zaferi’ni, Büyük Taarruz’un yıl dönümlerini, İstanbul’un Fethi’ni, Çanakkale Zaferi’ni kutluyorsak, Sarıkamış Şehitlerini anıyorsak, bu tarihi devamlılığın bir sonucudur…

Kodlama : SadeMedia Interactive