GündemManşet17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN 20’İNCİ YILI; “Deprem gerçeğini unutmayalım!”

10 ay ago

Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı en acı olaylardan biri olan, büyük Marmara depreminin 20. yılındayız…

Marmara Bölgesi, 17 Ağustos 1999’da sabaha karşı 03.01’de yakın tarihinin en uzun 45 saniyesini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa ve İstanbul’da büyük bir yıkıma neden oldu. 18 bin’den fazla kişi hayatını kaybetti. Fay hattının geçtiği yerlerde bu 45 saniyenin izi yıllarca silinemedi.

Birinci derece deprem bölgesi üzerinde yer alan, 1914 ve 1971 depremlerini yaşayan Burdur’da deprem gerçeğini hiç unutmamak, hatırlamak, depreme karşı hazırlıklı olmak gerek!..

İşte; bu noktada Marmara depreminin yıl dönümleri, kamuoyunda depremin konuşulması, depremle ilgili haberlerin, farkındalığın, depreme yönelik bilincin, duyarlılığın artması, tedbirlerin tartışılması, bizim gibi deprem tecrübesi yaşayan iller için de bir fırsat, aslında…

Binaların güvenliğiyle ilgili mevzuatta nasıl değişiklikler yapıldı?

1999’da yaşanan iki depremin ardından “Deprem değil, bina öldürür” cümlesi en sık duyulan sözlerden biri haline geldi.

Gerek Marmara gerekse de Düzce depreminde can kayıplarının önemli bir kısmı, sağlam ve yönetmeliklere uygun yapılmayan binaların çökmesi sonucu ortaya çıktı.

Depremin ardından inşaat yapma prosedürleri ve kullanılacak malzemelerle ilgili mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapılırken, 2011 Van Depremi’nin ardından kentsel dönüşüm süreci başlatıldı ve son olarak bu yılın başında yeni yönetmelikler yürürlüğe girdi.

1999’dan sonra önceki yönetmeliklerin yetmediği anlaşıldı. Türkiye’nin yüzde 92’si deprem bölgesi ve 2007 yılında yenilenen yönetmelikle Türkiye, 1-2-3-4 olmak üzere bölgelere ayrıldı. Deprem tanımları buna göre yapıldı ve binaların bu yönetmeliklere göre yapılması düşünüldü. 2011 Van Depremi’nin ardından 2012’de Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı.

2019 yılı başında inşaat mevzuatında üç önemli değişiklik yapıldı

Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği ile 2007’deki yönetmelik rafa kaldırıldı ve şimdi onun yerine yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik bundan önceki yapılan tüm tanımları, her şeyi yok saydı.

Dolayısıyla Türkiye’nin tamamını yeniden yapılandıran, yeniden tanım- layan bir deprem yönetmeliği haline geldi, binalar için. İkincisi müteahhitler A, B, C, D diye sınıflandırılarak gruplara ayrıldı. Üçüncüsü de yapılan binaların denetlenmesiyle ilgili. Yapı denetim kurumları daha önce ilgili müteahhittin seçtiği kişiler ve onların ücretlendirilmesiyle karar yapıdan bağımsız yapıya dönüştü.

Uzmanlar, aradan geçen 20 yıla rağmen Türkiye genelinde depreme karşı gerekli önlemlerin alınmadığı görüşünde…

Konunun uzmanları, otorite isimler, oy ve rant uğruna yapılan imar aflarını eleştirerek, bu tar uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgularken, yapı stokunun durumunun tespit edilmesini ve yeni yapılacak binaların bilim, teknik ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılmasını istiyor. Uzmanlar, temel sorunu; “plansızlık, çarpık kentleşme, yapı üretim sürecinin ve mesleki uygulamaların niteliksizliği ve denetimsizlik” olarak sıralarken; “ülkemizde yaklaşık 20 milyon yapı bulunduğunu, ancak bu yapı stokunun ayrıntılı envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmediğini, bilinen, mevcut binaların yüzde 67’sinin ruhsatsız, yüzde 60’ının 20 yaşından büyük olduğu” bilgisini paylaşıyor.

“DEPREMİ, AFET OLMAKTAN DEPREM ÖNCESİ ÖNLEMLER ÇIKARIR”

Yapıları depreme hazır hale getirmek için önce mevcut yapı stoku tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar; “yeni yapılacak olan yapıları, bilim, teknik  ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmaktır. Planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadar tüm süreçlerin mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmesi ve denetlenmeli” önerilerini yinelerken, “bugüne kadar yapılan çalışmalar, deprem öncesi alınacak önlemlerin deprem riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki, depremi afet olmaktan çıkaracak olan tek yol, deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde saklıdır” uyarısında bulunuyorlar.

17 Ağustos depreminin acı bilançosu

Türkiye’yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, ekonominin büyük darbe aldığı 17 Ağustos 1999’da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02’de gerçekleşen Marmara depremi, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki depremde resmi raporlara göre 17 bin 840 insan hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde

285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yeri de büyük hasar gördü.

Çoğu vatandaş   depreme uykularında yakalanırken, özellikle Kocaeli Gölcük’te binaların depreme dayanıklı yapılmaması, yanlış ve eksik malzeme kullanımı can ve mal kaybının fazla olmasına neden oldu.

Türkiye’nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara’da gerçekleşen deprem, çok geniş bir coğrafyada önemli mali hasara yol açarken, ülke ekonomisine de darbe vurdu.                          

Depremin ekonomiye etkisi TUSİAD’a göre 17 milyar dolar, DPT’ye göre 15-19 milyar dolar ve Dünya Bankası’na göre 12-17 milyar dolar.

Marmara depremi, 1999 yılı GSYİH’sının yüzde 9’unun, kaybına neden oldu.

Kodlama : SadeMedia Interactive