EkonomiGündemManşetAK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik: “ŞEKER FABRİKASINI BİRLİKTE ALMALIYIZ”

1 sene ago

Hafta başından bu yana Burdur gündemine damgasını vuran, çok konuşulan Şeker Fabrikası’nın satış kararı, özelleştirmenin nasıl olacağı, bundan sonra ne gibi gelişmelerin olacağı yerel gündemi belirlemeye devam ediyor.

Hafta boyunca ilimizdeki sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhalefet partileri yetkililerinin birbiri ardında yaptıkları açıklamalar, verdikleri beyanatlardan sonra, Şeker Fabrikası’nın satış kararına Burdur’daki iktidar partisi yöneticilerinin nasıl baktığı, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyordu.

Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi, 18 Nisan’daki satış ihalesi kararına ilimizde iktidar kanadından ilk kapsamlı değerlendirme AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’ten geldi.

Açıklamasında şeker sanayi, şeker sektörü hakkında bilgiler veren Özçelik, 2000’li yılların başından itibaren Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin Türkiye’nin gündemine girdiğini hatırlatarak, “33 Şeker Fabrikasının 8’i özel sektörde, tüm şeker üretiminin % 44’ünü bu 8 özel fabrika karşılıyor. Türk Şeker’in devletin işlettiği 25 fabrika ise % 56’lık şeker üretimini gerçekleştiriyor. Hükümetimiz, Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kamu’nun elindeki 14 Şeker Fabrikasını satışa çıkarmış durumda. Şimdi bize düşen Burdurlu üreticilerimizin birliğine düşen, oda ve birlik başkanlarına düşen ve işadamlarımıza düşen, kuruluşlarımıza düşen şeker fabrikasını, özelleştirme kapsamı,satış takvimi içerisinde alabilmek ve bunu başarabilmek” görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

Özçelik’in öne çıkardığı, işaret ettiği nokta, Burdur Şeker Fabrikası’nı ilimizdeki dinamiklerin bir araya gelerek, güç birliği yaparak, dayanışma içersinde almayı başarması. Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde de üretici birliklerinin, kooperatiflerin yer aldığı başarılı satış modellerinin olduğunu belirten Özçelik, Burdur’da da buna benzer bir satışın gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.

Milletvekili Özçelik’in açıklamasında dikkat çeken bir diğer husus da, Burdur kamuoyunda Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesindeki kaygıları, endişeleri gidermeye yönelik bilgilendirmeler… Üretimin devam edeceğini, çiftçilerin pancar ekimini sürdüreceğini vurgulayan Özçelik, Fabrika arazilerinin de ranta dönüşmeyeceğini, şartnamelerde fabrika bazında devredilecek arazi, bina benzeri yapıların ayrı ayrı belirtileceğini, Fabrika üretim faaliyeti için gerekli olmayan taşınmazların ihale dışında tutulacağını açıkladı.

Bayram Özçelik’in yazılı açıklaması şöyle: “2000 yılında dönemin hükümeti tarafından İMF’ye verilen taahhütle Türkiye’deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Türkiye’nin gündemine girmişti.33 Şeker Fabrikanın 8 adeti özel olarak üretimde bulunmakta tüm şeker üretiminin % 44’ünü 8 özel fabrika üretmekte.Türk şekerin elinde olan 25 fabrikada %56 şeker üretimi yapılmaktadır.Daha önce portföy satışında 5 fabrika Burdur’unda bulunduğu portföyünde satılmak istendi.Portföy satışından vazgeçilmiş oldu.14 şeker fabrikası 20 Şubat itibariyle hükümetimizin,Maliye Bakanlığımıza bağlı özelleştirme idaresi başkanlığınca satışa sunulmuş bulunmaktadır.böyle bir karardan sonra bizlere düşen Burdur’daki pancar üreticilerinin ve yan sektörleriyle ekonomimizin dinamiği şeker fabrikamızdır. Maliye Bakanımıza,özelleştirme kararı alınmadan 1 ay önce Burdur Panko Birliğin burdur şeker fabrikasını işletme hakkının devrine talip olduğunu konuşmuştum. Burdur Panko Birliği’nin işletme hakkını alma raporunu da maliye bakanımıza vermiştim.geçen haftalarda kamuoyuna yansıyan başbakanımızın yönetiminde,özelleşecek fabrikaların bulunduğu illerin Milletvekili olan Başbakan yardımcıları, Bakanlar ve Genel Başkan yardımcılarımızla yaptığımız toplantıda özelleştirme kapsamına alınacak 14 fabrikanın bulunduğu illerin milletvekilleri ile yapılan toplantıda yaptığım konuşmada da Burdur Panko olarak Burdur şeker fabrikasının işletme hakkının devrini almak istediğimizi ifade ettim. Burdur’daki üreticilerin ve kuruluşların bunu yapabilecek güçte olduğumuzu söyledim. Şimdi 14 fabrika tek tek satışa sunuldu. Şimdi bize düşen Burdurlu üreticilerimizin birliğine düşen, oda ve birlik başkanlarına düşen ve işadamlarımıza düşen,kuruluşlarımıza düşen şeker fabrikasını,özelleştirme kapsamı,satış takvimi içerisinde alabilmek ve bunu başarabilmektir. İnşallah bunu başarabilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz.

Avrupa’daki ülkelerde şeker fabrikalarının üretici kooperatifler tarafından işletiyor olması ve ülkemizdeki özelleşmiş şeker fabrikalarının verimleri ve yan üretim alan çeşitliliği ve yan sektörleriyle verimliliğini sürdürmeleri bizimde bunu gerçekleştirebileceğimizin en güzel örnekleri olsa gerek,önümüzdeki günlerde tüm paydaşlar detaylı toplantılar yaparak bu sonuca ulaşmamız gerekmektedir.

ŞARTNAME ANA UNSURLARI:

1- Çalışanlarına iş güvencesi sağlanmış olacak.

2- Çiftçilerin hakları korunacak.

3- Fabrikaların aynı şehirde üretimlerinin devamı sağlanacak.

4- Değerli taşınmazlar ihale dışı tutulacaktır.

BEKLENEN FAYDALAR:

1- Yeni yatırımların özel sektör eliyle yapılması.

2- Şeker sektöründe serbestleşme.

3- Rekabet ortamının oluşturulması.

ÇALIŞANLAR HAK KAYBINA UĞRAMAYACAK:

1- Özelleşecek fabrikalarda çalışan memurlara tanınan imkanlar, seçenekler sunulacak.

2- Özelleşecek fabrikalarda çalışan daimi ve geçici işçilere tanınan imkanlar, seçenekler sunulacak.

FABRİKALARA ÜRETİME DEVAM ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK:

1- Her pazarlama yılı için tahsis edilecek A kotasının tamamı kadar beyaz şeker üretimi temin edilecek.

2- Her bir fabrikanın asgari olarak 5 yıl süre ile faliyetine devamına ilişkin hüküm bulunması.

ÇİFTÇİLERİN MEVCUT KOTA HAKLARI ve ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDECEKTİR:

1- Fabrikalar pancar ekim alanlarından pancar alımına devam edeceklerdir.

2- Pancar ekim alanlarında üretim yapan çiftçilerle Türkşeker arasındaki mevcut sözleşmeler ve kota hakları alıcı tarafından da sürdürülecektir.

FABRİKALARIN ARAZİLERİ:

1- Şartnamelerde fabrika bazında devredilecek arazi, bina vb. yapılar ayrı ayrı belirtilecektir.

2- Fabrika üretim faaliyeti için gerekli olmayan taşınmazların ihale dışında tutulacaktır.

3- Şeflikler ve benzeri araziler devredilmeyecektir.

4- Türkşeker’in varlıkları ayrı olarak bilahare değerlendirilecektir.

Burdurlular olarak; Burdur Şeker Fabrikasının 6 İide, 26 ilçede 182 köyde üretilen şeker pancar üretiminin yine Burdur’daki fabrikamızda işlenmesinin devamını sağlamaktır. Özellşmenin ülkemizin ve Burdurumuzun yararına olmasıdır.”

Kodlama : SadeMedia Interactive